Rozpis bohoslužeb – archiv

týden od 30.12 2018 do 6. ledna 2019

Rozpisy bohoslužeb již nejsou aktualizovány každý týden. Objeví se zde pouze rozpisy neodpovídající pravidelnému programu, například o Vánocích nebo Velikonocích.

Neděle 30. 12. Svátek svaté Rodiny
8:00 Předbořice za zdraví, B.požehnání, ochranu P.Marie a jejich křestních patronů pro vnoučata a pravnoučata.
9:30 Kovářov za + Theodora Malečka, jeho rodiče, rodiče Nikodýmovy a celý rod.
11:00 Kostelec
Pondělí 31. 12.
15:00 Předbořice za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Krejčovu a Kocurovou
16:00 Kovářov za farníky.
Úterý 1. 1. Slavnost Panny Marie Bohorodičky - přikázaný svátek!!!
8:00 Předbořice za + Františka a Julii Maškovy a oboje rodiče
9:30 Kovářov za zemřelé dobrodince
11:00 Kostelec
Středa 2. 1. Památka sv.Basila Velikého a Řehoře Naziánského
17:00 Kovářov za + Jiřího Jirouška, manželku Marii, Jaroslava Kašpara a Josefa Herouta
Čtvrtek 3. 1.
17:00 Předbořice
Pátek 4. 1. První pátek v měsíci
16:30 Předbořice za + patera Josefa Uhra, rodiče a sourozence.
18:00 Kovářov za manžele Janu a Josefa Novotných, jejich rodiče a sourozence, celý
Sobota 5. 1.
8:00 Kovářov za + Václava Kolorose, manželku Marii, jejich rodiče, sourozence a celý rod
16:00 Pech. Lhota za Ladislava Klímu, jeho rodiče, a Vladimíra Bartůňka
Neděle 6. 1. Svátek Zjevení Páně
8:00 Předbořice za + Štěpána a Františku Zajíčkovy, syna Stanislava, oboje rodiče a sourozence
9:30 Kovářov za Boží požehnání pro rodinu Kahounovou
11:00 Kostelec za Jindřišku Vlkovou, rodiny Kuchtovu, Hezoučkých a Vlkových, rodiče a celý živý a + rod