12 Zář 2014

8. PřeBoMil – 27. dubna 2012

Submitted by Rehor72
Tento první den setkání jsme se sjížděli, po mši a večeři pak následovala biblická práce na téma Emauzských učedníků...
Leguán nalezený pod schody
Míša dělá stojku...
Ještěrka u Páji
Večerní biblická práce
Biblická práce...
Míša, na kterou se díváme z mnoha úhlů pohledu
Předávání "něčeho těžkého
Každý si dělá po vzoru emauzských učedníků svoji cestu
Každého cesta je originál
Dům emauzských učedníků
Celková scéna
Večerní bilance
Tichá pošta
Předávání zprávy...
A dál...
A dál...
Copak asi z té zprávy vznikne?
Marky se snaží ukořistit volnou židli
A teď to zkouší Pavel