13 Zář 2014

Tábor 2012 – 2. den

Submitted by Rehor72
Tento den věnovaný daru umění jsme prožili dopoledne v soutěžích, odpoledne pak sportem a večer nás přepadla bouřka. Obrovské kroupy, které padaly z nebe nám rozbily střechu stodoly a holky se musely stěhovat do prostor fary...
Cestou na ranní růženec
Vítalo nás sluníčko
Jdeme zpět na faru
Při snídani
Vedoucí týmů
Program pondělního dne
Ping-pong byl docela dost využíván
Před biblickou prací
Zpíváme
Biblické kvízy – Pé-plechovky
Biblické kvízy – Smetáčci
Biblické kvízy – Minimální trvanlivost
Oprava testů
Vyhlášení výsledků
Před obědem
Chystání na oběd
Dneska nám uvařila paní Pecková s Dorotkou
Kuře a brambory, jako vždy: vynikající
Poobědní sportování
Pája je připravená na odpolední program
Příprava Smetáčků
Tým Minimální trvanlivosti sehrál kázání Jana Křtitele
Rovnání křivých stezek
Křest u Jordánu
Závěrečná úklona
Smetáčci
Souboj Izraelitů s Amalečany v podání Bětky a Marky
Komerční přestávka
Peťa :-)
A zezadu křídla
Tým Pé-plechovek, Mirek jako Hospodin
Putování pouští
Zpěv při putování pouští
Mojžíš odchází na horu k Hospodinu
Zlaté tele v podání Vaška
Smetáčci...
Smetáčci...
Smetáčci...
Smetáčci...
Před večeří
Turnaj v přehazované
Smetáčci versus Pé-plechovky
Minimální trvanlivost
Versus Smetáčci
Hrálo se i za nastávající tmy
Minimální trvanlivost (bouřka už se blíží)
Konec, je třeba se jí schovat...
Kroupy...
Kroupy na dlani...