Koncert v Kostelci nad Vltavou dne 7. října 2012

Dne 7. října v 15 hodin se v našem farním kostele Narození Panny Marie uskutečnil koncert, při kterém zazněly varhany, varhanní pozitiv v podání pana Jaroslava Tůmy, a housle v podání pana Bohuslava Matouška.

Vstup do fotogalerieCelé akci předcházelo ještě matiné na faře, které začalo krátce po poledni. Ve zhruba půlhodince zazněly rozličné skladby, které zahráli jednak pánové Tůma a Matoušek, ale i Kristýnka Matoušková.

Odpoledne v 15 hodin se pak v kostele sešlo asi 100 posluchačů, kteří vyslechli Vstup do fotogalerie asi hodinový koncert. Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné a jeho výtěžek 4 920 korun a 10 euro budou sloužit jakožto základ pro další etapu oprav našich kosteleckých varhan.

Děkujeme oběma pánům za to, že k nám přijeli a bez nároku na honorář nám skrze svůj um dali pocítit krásu hudby. Těšíme se na další podobně krásné odpoledne!

Program:

 • Johann Jacob Froberger (1616-1667): Suita in G "Auf die Mayerin" pro cembalo
 • Georg Friedrich Händel (1685-1759): Sonáta č. 4 D dur pro housle a cembalo
 • Affettuoso – Allegro- Larghetto – Allegro 
 • Johann Kaspar Kerll (1627-1693): Ciaccona in d pro varhany 
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750): Adagio ze Sonáty pro sólové housle
 • Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813): Tři fugy pro varhany
  Fuga d moll
  Fuga B dur
  Fuga C dur
 • Thommaso Vitali (1663 - 1745): Ciaccona g moll pro housle a varhany

Sepsal Řehoř J. Žáček

 

Články: