Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 2 hodiny 24 min zpět

Ukázat životem, ba slovem, že Bůh miluje všechny

Ne, 20/10/2019 - 19:17

Homilie papeže Františka při mši z Misijní neděle 20. října v bazilice sv. Petra.

Překonat pastorální pesimismus

Ne, 20/10/2019 - 19:17

Druhé liturgické čtení této neděle nám prezentuje pobídku, kterou apoštol Pavel adresoval svému věrnému spolupracovníkovi Timotejovi: »Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky« (2 Tim 4,2).

Považujme svět za svátost společenství

Čt, 17/10/2019 - 19:19

Dosud nepublikovaný text papeže Františka, který vychází v knize "Naše matka Země".

Sýrie zůstává kolbištěm mezinárodních zájmů

St, 16/10/2019 - 22:32

Sýrie zůstává kolbištěm mezinárodních zájmů, je to tragédie, která nemá s právem nic společného, říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas otec Firas Lufti.

O Skutcích apoštolů - »Bůh nikomu nestraní«

St, 16/10/2019 - 15:52

Putování evangelia světem, popisované svatým Lukášem ve Skutcích apoštolů, provází svrchovaná Boží kreativita, projevující se překvapivým způsobem.

Víra přibývá rozdáváním a roste rizikem

Ne, 13/10/2019 - 19:38

Homilie papeže Františka při kanonizační liturgii 13. října, nám. sv. Petra.

Ježíš nepřinesl na zem podvečerní vánek, nýbrž oheň

Ne, 06/10/2019 - 18:42

Homilie papeže Františka při mši svaté na zahájení biskupské synody o Amazonii, 6. října, v bazilice sv. Petra.

Víra není domýšlivá a sebejistá

Ne, 06/10/2019 - 18:42

Dnešní evangelium (srov. Lk 17,5-10) prezentuje téma víry, navozené prosbou učedníků: »Dej nám více víry!« (v.6). To je krásná modlitba, kterou bychom se měli modlit během dne: „Pane, dej mi více víry!“. Ježíš odpovídá pomocí dvou obrazů: hořčičného zrnka a ochotného služebníka.

Soucit je podstatná náležitost Ježíšových učedníků

So, 05/10/2019 - 20:45

Promluva papeže Františka na konzistoři svolané ke jmenování třinácti nových kardinálů, bazilika sv. Petra.

Fungující zákony a mediální lynč

Čt, 03/10/2019 - 18:21

Zpráva o vyšetřování, které vede vatikánská prokuratura a týká se několika osob, jež pracují v úřadech Svatého stolce, měla pochopitelně značný ohlas ve sdělovacích prostředcích.

O Skutcích apoštolů - »zvěstoval mu o Ježíšovi«

St, 02/10/2019 - 16:09

Po Štěpánově mučednictví se zdálo, že Boží Slovo je zadrženo, protože »se strhlo veliké pronásledování církevní obce« (Sk 8,1). Apoštolové zůstali v Jeruzalémě, ale mnozí křesťané se potom rozprchli po celém Judsku a Samařsku.

Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen

Út, 01/10/2019 - 21:24

Homilie papeže Františka při nešporách 1. října v bazilce sv. Petra.

Nemůžeme neplakat

Ne, 29/09/2019 - 19:26

Homilie papeže Františka při mši na Světový den migrantů a uprchlíků na Náměstí sv. Petra.

Pěstujme paměť, aby se naše kořeny nezměnily v trosky

Pá, 27/09/2019 - 16:34

Předmluva papeže Františka ke kniza italského novináře Marcella Filotei

Obrátit tendenci vedoucí do propasti

Čt, 26/09/2019 - 12:52

“Zelená abeceda papeže Františka. Zachránit zemi a žít šťastně” – tak nazvala svou novou knihu italská novinářka Franca Giansoldati. Jako specialistka na náboženskou tematiku v italském deníku Il Messaggero sleduje dění ve Vatikánu již přes dvacet let. Ve své poslední knize se nechala inspirovat encyklikou Laudato si´ a papež František ji opatřil svou předmluvou, v podobě listu adresovaného autorce:

O skutcích apoštolů - »plný Ducha svatého« (Sk 7,55)

St, 25/09/2019 - 14:20

Mezi diakonií a mučednictvím

Synodu o Amazonii předjímá encyklika Pia X.

Út, 24/09/2019 - 16:52

Když papež František vyhlašoval synodu o Amazonii, měl jistě na mysli rovněž encykliku, kterou před stoletím jeho předchůdce sv. Pius X. věnoval americkým domorodcům a v níž pranýřoval veškerá zvěrstva, která se na nich dějí. Jde o Lacrimabili statu, datovanou 7. červnem 1912.

Naplňovat proroctví

Ne, 22/09/2019 - 22:37

Stejně jako byl samotný Druhý vatikánský koncil poprvé v dějinách církve přehlušen a zacloněn mediální „pozorností“ s jejími protikladnými interpretacemi, takže se šířilo spíše nedorozumění než prohloubení víry, a to zejména mezi samotnými věřícími, včetně kněží a občas i biskupů, dělo se totéž vzhledem k postavě papeže.

Zajišťovat se nikoli světským úspěchem, nýbrž životem věčným

Ne, 22/09/2019 - 22:37

Podobenství, jež podává evangelium této neděle (srov. Lk 16,1-13), má jako hlavní postavu chytrého a nepoctivého správce obviněného, že zpronevěřuje majetek bohatého zaměstnavatele, který ho chce propustit.

Stránky