Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 2 hodiny 53 min zpět

Trojice není teologická svízel, nýbrž skvostné tajemství Boží blízkosti

Ne, 16/06/2019 - 16:55

Homilie papeže Františka ze slavnosti Nejsvětější Trojice ve středoitalském městečku Camerino.

O Skutcích apoštolů – »byl přibrán k jedenácti apoštolům«

St, 12/06/2019 - 17:33

Začali jsme cyklus katechezí, sledujících „cestu“ evangelia, jak ji podává kniha Skutků apoštolů, neboť tato kniha bezpečně ukazuje putování evangelia, a jak evangelium putuje stále dál a dál... Všechno začíná Kristovým zmrtvýchvstáním, které není jednou z mnoha událostí, nýbrž zdrojem nového života.

Duch svatý nás resuscituje zevnitř

Ne, 09/06/2019 - 17:27

Homilie papeže Františka při liturgii Seslání Ducha svatého, nám. sv. Petra.

Církev slouží Bohu, který koná divy, a divům, jež koná Bůh

So, 08/06/2019 - 22:29

Homilie papeže Františka při vigilii Seslání Ducha svatého 8. června, nám. sv. Petra.

O apoštolské cestě do Rumunska

St, 05/06/2019 - 16:21

Koncem minulého týdne jsem vykonal apoštolskou cestu do Rumunska, kde mne přijal prezident a premiérka. Moje poděkování patří jim a dalším občanským i církevním představitelům a všem, kteří spolupracovali na realizaci této návštěvy. Děkuji zvláště Bohu, který umožnil Petrovu nástupci vrátit se do této země dvacet let po návštěvě sv. Jana Pavla II.

Evropa je napadána ideologiemi, které nemají evropský původ

Po, 03/06/2019 - 17:41

V neděli (2.6.) během zpáteční cesty z pastorační návštěvy v Rumunsku se konala na palubě letadla asi půl hodinová tisková konference s papežem Františkem.

Vzdávám hold synům řecko-katolické církve

Ne, 02/06/2019 - 22:11

Papež František před mariánskou modlitbou Regina Caeli, Blaj - Rumunsko.

Zlo nelze napravit zlem

Ne, 02/06/2019 - 22:11

Pozdrav Svatého otce romské komunitě, Blaj - Rumunsko.

Postoj milosrdenství k tyranům je prorocké poselství

Ne, 02/06/2019 - 13:00

Homilie papeže Františka při beatifikaci sedmi řecko-katolických biskupů - mučedníků komunistického útlaku 2. června v rumunském městě Blaj.

Putovat znamená věřit Pánu, že přichází

So, 01/06/2019 - 18:11

Homilie papeže Františka při mši v mariánské svatyni Şumuleu Ciuc, Rumunsko.

Víra se chvěje, když se zabydluje ve smutku

Pá, 31/05/2019 - 20:16

Homilie papeže Františka při mši v katolické katedrále 31. května v Bukurešti.

Ať oheň Duch svatého stráví naši nedůvěru

Pá, 31/05/2019 - 17:15

Promluva papeže Františka na setkání s patriarchou Danielem a svatým synodem, Bukurešť.

Pomoz nám, Otče, věřit v to, oč prosíme

Pá, 31/05/2019 - 17:15

Promluva papeže Františka před modlitbou Otčenáš v rumunské pravoslavné katedrále v Bukurešti.

Návrat k duši zaručuje budoucnost národa

Pá, 31/05/2019 - 14:00

Promluva Svatého otce při setkání s veřejnými představiteli, Prezidentský palác v Bukurešti, 31. května 2019

Ježíš před rozlíceným davem mlčel

Čt, 30/05/2019 - 20:44

Rozhovor papeže Františka s Valentinou Alazraki pro mexickou televizní stanici Televisa, odvysílaný 28. května 2019.

O Skutcích apoštolů – »poskytl jim důkazy, že žije... přikázal... aby čekali na Otcovo zaslíbení«

St, 29/05/2019 - 16:16

Začínáme dnes nový cyklus katechezí o knize Skutků apoštolů. Tato biblická kniha, kterou napsal evangelista svatý Lukáš, vypráví o cestě. O jaké cestě? O cestě evangelia světem, a ukazuje nám, jak podivuhodně se snoubí Boží Slovo a Duch svatý, který zahajuje evangelizaci. Aktérem Skutků je právě tento živý a účinný pár: Slovo a Duch.

Dějiny nejsou nekonečné

Ne, 26/05/2019 - 22:00

Nebeské království nebude nastoleno politicky, jak Ježíš několikrát výslovně podotýká. Není totiž z tohoto světa, jehož vládcem je otec lži v důsledku prvotního hříchu a Božího dopuštění.

Boží Duch vede nás a církev

Ne, 26/05/2019 - 22:00

Evangelium této 6. neděle velikonoční nám prezentuje úryvek z promluvy, kterou pronesl Ježíš k apoštolům při Poslední večeři (srov. Jan 14,23-29). Mluví o působení Ducha svatého a slibuje: »Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v.26). Před blížícím se  ukřižováním Ježíš ujišťuje apoštoly, že nezůstanou sami.

Evangelium učí, že problémy se v církvi neřeší podle připraveného receptu

Čt, 23/05/2019 - 18:00

Homilie papeže Františka při mši sloužené na zahájení plenárního zasedání Caritas Internationalis, 23. května, v bazilice  sv. Petra.

O Otčenáši – Ať jsi kdekoli, vzývej Otce

St, 22/05/2019 - 16:24

Uzavíráme dnes cyklus katechezí o Otčenáši. Můžeme říci, že tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem „Otče“. To je kořen křesťanské modlitby, totiž říkat „Otče“ Bohu.  Nejde ani tak o nějakou formuli, jako spíše o synovskou důvěrnost, do níž nás uvádí milost: Ježíš je tím, kdo zjevuje Otce a důvěrně nás s Ním seznamuje.

Stránky