Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 2 hodiny 29 min zpět

Zbořit světské idoly a otevřít se živému a pravému Bohu

Ne, 17/02/2019 - 20:52

Dnešní evangelium (srov. Lk 6,17.20-26) nám podává blahoslavenství podle svatého Lukáše. Text je rozčleněn do čtyř blahoslavenství a čtyř varování, která začínají výrazem »běda vám«. Těmito mocnými a pronikavými slovy nám Ježíš otevírá oči a učí rozlišovat situace vírou.

Ochrana nezletilých. Před čím?

Ne, 17/02/2019 - 20:52

Do Vatikánu se tento týden sjedou předsedové biskupských konferencí celého světa. Jejich svolání Petrovým nástupcem ke společnému jednání nemá v dějinách církve obdoby. Obyčejné není ani téma tohoto setkání.

Osvobozeni od strachu

Pá, 15/02/2019 - 22:25

Osvobození od strachu z cizího a neznámého je tématem třídenního setkání, které dnes zahájila papežská liturgie ve Fraterna Domus v Sacrofano. Pořádají jej instituce zapojené do přijímání a integrace migrantů Italská charita, nadace Migrantes a Centrum Astalli.

O Otčenáši – Otec nás všech

St, 13/02/2019 - 16:47

Pokračujme na naší cestě za lepším osvojením si modlitby, kterou nás naučil Ježíš. Je třeba se modlit, jak nás to naučil.

Ježíš nás žádá, abychom Jej vzali na loďku svého života

Ne, 10/02/2019 - 22:20

Dnešní evangelium (srov. Lk 5,1-11) podle Lukáše nám podává povolání svatého Petra. Jmenoval se Šimon, jak víme, a byl rybářem. Ježíš jej pozoroval na břehu Galilejského jezera, kde spolu s ostatními rybáři pral sítě. Vidí, že je znaven a zklamán, protože oné noci nic nechytili. Ježíš jej překvapuje nečekaným gestem.

Milost sbratřuje i ateisty

Ne, 10/02/2019 - 22:20

Křesťansko-muslimský dokument, podepsaný katolickým biskupem Říma a sunnitským vrchním imámem mešity Al Azhar, je pozoruhodný nejen z hlediska váhy autorit jeho signatářů, byť jedna ani druhá není v příslušných náboženských komunitách stoprocentně všemi a ve všem  uznávána, ale především z hlediska srozumitelného obsahu deklarovaných tvrzení, a to v každém náboženském kontextu.

Obviňují mne, že se nechávám používat od muslimů, ale i od novinářů

St, 06/02/2019 - 19:48

Během zpáteční cesty z Abú Dhabí odpovídal papež František na otázky novinářů. Dokument o lidském bratrství, podepsaný 4. února spolu s velkým imámem z Al Azhar označil za krok vpřed zcela zapadající do rámce vytyčeného II. vatikánským koncilem.

Apoštolská cesta do Spojených arabských emirátů

St, 06/02/2019 - 16:29

V uplynulých dnech jsem vykonal krátkou apoštolskou cestu do Spojených arabských emirátů. Cestu nedlouhou, ale velmi významnou, která v návaznosti na setkání z roku 2017 na Al-Azhar v Egyptě napsala novou stránku dějin dialogu mezi křesťanstvím a islámem i snahy prosazovat ve světě mír na základě lidského bratrství.

 

Lidské bratrství

Út, 05/02/2019 - 21:20

Společné prohlášení papeže Františka a vrchního imáma Al Azhar Ahmeda al Tajíba, podepsané na mezináboženské kongresu v Abú Dhábí.

Blahoslavenství nejsou pro nadlidi

Út, 05/02/2019 - 18:14

Homilie papeže Františka při eucharistii na stadionu Zayed Sports City 5. února 2019, Abú Dhábí.

Bratrské soužití se zakládá na výchově a spravedlnosti

Po, 04/02/2019 - 19:45

Promluva papeže Františka na mezinábožském setkání 4. února 2019 v Abú Dhábí, Spojené arabské emiráty.

Svět dnes potřebuje v Pánových učednících vidět proroky

Ne, 03/02/2019 - 20:50

Minulou neděli nám liturgie představila epizodu z nazaretské synagogy, kde Ježíš po přečtení slov proroka Izaiáše konstatuje, že se naplnila „dnes“ v Něm. Ježíš se představuje jako Ten, na něhož sestoupil Duch Páně, Duch svatý, který Jej posvětil a vybavil posláním spasit lidstvo.

Zasvěcený život je živé setkání s Pánem v Jeho lidu

So, 02/02/2019 - 21:33

Homilie papeže Františka při mši na svátek Uvedení Páně do chrámu, baz. sv. Petra.

Jedině sdílením pravdy o tom, co jsme, navazujeme vztah

Čt, 31/01/2019 - 16:28

Vatikán/Lurdy. Prefekt vatikánského úřadu pro komunikaci, Paolo Ruffini, hovořil na setkání katolických novinářů, kteří přijeli ze 30 zemí, aby se na známém mariánském poutním místě zamýšleli nad  spojitostmi „mezi žurnalistikou a přesvědčením“ v rámci již 23. ročníku Mezinárodních dnů sv. Františka Sáleského, patrona žurnalistů. „Ve světě, který zaměňuje netečnost za objektivitu anebo přehánění za ryzost – řekl ve svojí přednášce – si musíme počínat tak, abychom byli a jevili se jako hledači pravdy také lidem, kteří nesdílejí naši víru.“

Apoštolská cesta do Panamy

St, 30/01/2019 - 18:52

Dnes se spolu s vámi pozastavím u nedávno skončené apoštolské cesty do Panamy. Společně poděkujme Pánu za tuto milost, kterou daroval církvi a lidu této drahé země. Děkuji panu prezidentovi Panamy a dalším představitelům, biskupům a početným dobrovolníkům za vřelé a familiární přijetí. Stejné, jaké jsme viděli rovněž u lidí, kteří se sbíhali s velkou vírou a nadšením odevšad.

Jedině láska nás polidšťuje

Út, 29/01/2019 - 17:46

Promluva papeže Františka na sobotní vigilii SDM, Metro Park - Panama.

Tisková konference s papežem Františkem

Po, 28/01/2019 - 19:05

Na otázku, zda Světový den mládeže v Panamě splnil jeho očekávání, Petrův nástupce na tiskové konferenci s úsměvem podotkl: „ Ano. Teploměrem je únava, a já jsem zničen.“ Papež František cestou do Říma odpovídal na palubě letadla asi 50 minut na otázky novinářů, kteří ho doprovázeli. Zajímalo je papežovo mínění o sexuální výchově na školách, únorové setkání s předsedy biskupských konferencí o ochraně nezletilých, celibát, situace ve Venezuele, imigrační politika v Itálii a dramatická situace žen trpících výčitkami kvůli podstoupené interrupci.

V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost

Ne, 27/01/2019 - 21:57

Homilie papeže Františka při mši na Světový den mládeže 27. ledna 2019 v Panamě.

Církev je s to prorokovat a vytvářet společenství

Ne, 27/01/2019 - 21:57

Papež František před mariánskou modlitbou 27. ledna 2019, Charitní dům Milosrdného Samaritána v Panamě.

Odložit úmornou sebelítost a setkat se s první, Kristovou láskou

So, 26/01/2019 - 22:06

Homilie papeže Františka při eucharistii s panamským duchovenstvem v tamější zrekonstruované katedrále, kde římský biskup posvětil hlavní oltář.

Stránky