Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 58 min zpět

Při plození dítěte jednají rodiče jako spolupracovníci Boha

Ne, 24/06/2018 - 22:20
Dnešní liturgie nás zve na slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Jeho narození je událost, která prozařuje život rodičů, Alžběty a Zachariáše, a strhuje příbuzné i sousedy k radosti a úžasu.

Ideolog Muslimského bratrstva zednářem

Ne, 24/06/2018 - 22:20
Hlavní ideolog takzvaného islamismu a organizace známé jako Muslimské bratrstvo - Sayyd Qutb (1906-1966) – byl členem zednářské lóže. Doklad o tom nedávno přinesl egyptský historik Helmi Nimmin.

Otec je rád, když se máme rádi, a ze srdce si odpouštíme

So, 23/06/2018 - 11:28
Homilie římského biskupa při mši svaté, výstaviště PalExpo - Ženeva.

Ekumenismus a proselytismus se vylučují

Pá, 22/06/2018 - 22:26

Během zpátečního letu z Ženevy odpovídal papež František na dotazy novinářů. Jak je zvykem, mluvčí Svatého stolce Greg Burke dal nejprve slovo redaktorovi ze země, kterou papež navštívil.

Ekumenismus je „ztrátový podnik“

Čt, 21/06/2018 - 17:24
Homilie římského biskupa na ekumenické bohoslužbě v sídle Světové rady církví v Ženevě.

Vzroste-li misionářský zápal, vzroste také jednota mezi námi

Čt, 21/06/2018 - 17:24

Promluva římského biskupa Františka ke Světové radě církví, Visser‘t Hooft Hall - Ženeva.

 

O přikázáních - Desatero slov k životu podle Smlouvy

St, 20/06/2018 - 16:48
Minulou středu jsme začali nový cyklus katechezí o přikázáních. Viděli jsme, že Pán Ježíš nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Toto je perspektiva, kterou bychom měli pochopit lépe.

O otroctví a migraci

Po, 18/06/2018 - 00:21
„Zkušenost dokazuje, že obchod s otroky nelze zastavit násilím, a lodní blokáda pouze zvýší jeho zisky a krutost“ – tato zdánlivě moudrá slova pronesl James Henry Hammond (1807-1864), guvernér Jižní Karoliny (1842-44) a  senátor USA  v letech 1857 až 1860. Jejich ozvěnou zdá se v těchto dnech povyk evropských médií, referujících o lodi Auquarius.

Pamatujte: Bůh vždycky zachraňuje

Po, 18/06/2018 - 00:21
V dnešním evangeliu (srov. Mk 4,26-34) mluví Ježíš k zástupům o Božím království a dynamismu jeho růstu za použití dvou podobenství.

O přikázáních – Touha po plném životě

St, 13/06/2018 - 17:32
Dnes začínáme nový cyklus katechezí. Bude pojednávat o přikázáních. Na úvod si vezměme podnět z právě vyslechnutého úryvku o Ježíšově setkání s člověkem, který se Jej vkleče ptá, co má dělat, aby dostal život věčný (srov. Mk 10,17-21). Tato otázka je výzva týkající se každého z nás, totiž touha po plném, nekonečném životě.

O dvou neporozuměních, s nimiž se Ježíš musel potýkat

Ne, 10/06/2018 - 22:56
Evangelium této neděle (srov. Mk 3,20-35) nám ukazuje dva typy neporozumění, se kterými se Ježíš musel potýkat: neporozumění od učitelů Zákona a od vlastních příbuzných.

O záruce dějinného působení vtěleného Boha

Ne, 10/06/2018 - 22:56
Instituce církve liší od všech ostatních, lidských institucí, které ve světě byly a už nejsou či ještě jsou anebo teprve vzniknou, než svět dojde ke svému cíli.

Nevězněte Ducha svatého, který vede na cestu svobody

St, 06/06/2018 - 20:10

V úvahách nad svátostí biřmování budeme pokračovat rozvažováním nad působením darů, které Duch svatý nechává dozrávat v biřmovancích, když je vede, aby se sami stávali darem pro druhé. To je dar Ducha svatého. Připomeňme, že když nás biskup pomázává olejem, říká: „Přijmi Ducha svatého, který ti byl dán“.

Ježíš nám v eucharistii připravuje místo a pokrm

Po, 04/06/2018 - 12:51
Slavnost Božího těla oslavil letos papež František na pastorační návštěvě v Ostii. Toto přímořské město je už od antických dob spojeno s Římem a také z hlediska církevní správy spadá do římské diecéze. Nedávno na sebe Ostie upozornila, když jeden z šéfů místních gangů brutálně zaútočil na novináře, který s ním natáčel rozhovor. Právě na problém organizovaného zločinu na periferiích Věčného města odkázal papež František v závěru své homilie.

Eucharistie je branou mezi městem Božím a lidským

Ne, 03/06/2018 - 16:21

V mnoha zemích včetně Itálie se dnes slaví slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Krista, nebo podle známějšího latinského výrazu Corpus Domini, Boží Tělo. Evangelium nám předkládá Ježíšova slova, vyřčená při Poslední večeři se svými učedníky: „Vezměte, toto je mé tělo. (…) Toto je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny“ (Mk 14,22.24). Právě v síle tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje každou neděli a každý den kolem Eucharistie, svátosti Kristovy výkupné Oběti.

Biřmování - Pečeť Ducha

St, 30/05/2018 - 17:33
Rád bych dnes pokračoval v tématu biřmování objasněním „vnitřní souvislosti této svátosti s celým zasvěcením do křesťanství“ (Sacrosanctum Concilium, 71).

Nelze být křesťanem bez příslušnosti k Božímu lidu

Ne, 27/05/2018 - 20:35
Dnes, v neděli po Letnicích, slavíme Nejsvětější Trojici. O této slavnosti rozjímáme a chválíme tajemství Boha Ježíše Krista, jediného ve společenství třech osob: Otce i Syna i Ducha svatého. Se stále novým úžasem slavíme Boha-Lásku, který nám zdarma poskytuje život, o jehož šíření ve světě nás žádá.

Proč je svět v depresi

Ne, 27/05/2018 - 20:35
Humanistická antropologie se podle Platónova mýtu o dvojspřežení s vozatajem proměnila z transcendentního projektu řízeného rozumem na totální poddanost pudům, kde je sex jediným cílem.

Biřmování – křesťanské svědectví

St, 23/05/2018 - 18:21
Po katechezích o křtu nás tyto dny po slavnosti Letnic vybízejí k reflexi nad svědectvím, které v pokřtěných vzbuzuje Duch, když uvádí jejich život do pohybu a otevírá jej dobru druhých.

Duch svatý vnáší do církve „nádech dětství“

Ne, 20/05/2018 - 19:00
Homilie papeže Františka při mši svaté na Seslání Ducha svatého v bazilice sv. Petra.

Stránky