Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 2 hodiny 29 min zpět

Maria – celá svatá, bez nejmenšího stínu samolibosti

Ne, 08/12/2019 - 19:45

Dnešní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu spadá do adventu, doby očekávání: Bůh splní, co přislíbil.  Dnešní slavnost nám však oznamuje, že něco se již naplnilo, a to v osobě a životě Panny Marie. Rozjímáme dnes o počátku této plnosti, jež nastal ještě před narozením Matky Páně.

Kardinál Michael Czerny: Vzpomínky na rodinu za II. světové války

Pá, 06/12/2019 - 18:01

Moji rodiče jen málokdy mluvili o osudech své rodiny v době války, a to z několika důvodů: byly to bolestné vzpomínky, chtěli se vyvarovat zavádějících interpretací rodinné historie a chtěli se zaměřit na budování nového života v Kanadě. Rád však u příležitosti tohoto rozhovoru doplním některé podrobnosti, které se týkají země, kde jsem se narodil, tehdejšího Československa, předtím než jsme v roce 1948 přesídlili do Kanady, a chtěl bych se zmínit o mé babičce, která namalovala „Útěk do Egypta“, vytištěný na upomínce na mé kardinálské jmenování.

O Skutcích apoštolů - »Dbejte na sebe i na celé stádce«

St, 04/12/2019 - 15:32

Pavlova služba v Efesu a loučení se staršími této církevní obce.

Jedině pokora může nalézt Pravdu

Po, 02/12/2019 - 19:13

Pozdravný list emeritního papeže Benedikta XVI. u příležitosti 50. výročí ustanovení Mezinárodní teologické komise

 

Modlitba a dobročinná láska nejsou ztráta času, nýbrž největší poklad

Ne, 01/12/2019 - 18:09

Homilie papeže Františka při mši z 1. neděle adventní pro římskou komunitu věřících z Konga v bazilce sv. Petra.

Bdít neznamená mít otevřené oči, nýbrž svobodné srdce ochotné dávat

Ne, 01/12/2019 - 18:09

Dnes, první nedělí adventní začíná nový liturgický rok. Během těchto čtyř adventních týdnů nás liturgie povede ke slavnosti Ježíšova Narození a bude nám připomínat, že On přichází do našeho života každý den a vrátí se ve slávě na konci časů.

Admirabile signum

Ne, 01/12/2019 - 18:09

Apoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček.

Apoštolská cesta do Thajska a Japonska

St, 27/11/2019 - 16:45

Včera jsem se vrátil z apoštolské cesty do Thajska a Japonska. Byl to dar, za který velice děkuji Pánu. Znovu chci vyjádřit svoji vděčnost představitelům a biskupům těchto dvou zemí, kteří mne pozvali a velice laskavě přijali, a poděkovat zejména thajskému a japonskému lidu.

Zákaz jaderných zbraní by se měl zanést do Katechismu

Út, 26/11/2019 - 21:40

Papež František při letu z Tokia do Říma položil silný důraz na poselství pronesené v Hirošimě a vyslovil pochybnosti rovněž o jaderných elektrárnách, dokud nebude zajištěna jejich naprostá bezpečnost. V souvislosti s vyšetřováním vatikánských finančních operací ocenil, že k jejich odhalení poprvé došlo uvnitř Vatikánu, nikoli zvenku, a poukázal v této souvislosti na svrchovanost státu Vatikán. Zpovzdálí komentoval i další politické dění, např. na Ukrajině a v Latinské Americe.

Hledat, nacházet a šířit božskou Moudrost

Út, 26/11/2019 - 12:19

Promluva papeže Františka na tokijské univerzitě Sophia, Japonsko.

Dialog je jediná zbraň hodná člověka

Po, 25/11/2019 - 16:11

Papež František na setkání s japonskými veřejnými činiteli, Tokio.

Jediným kritériem posuzování lidí je soucit Boha Otce se všemi

Po, 25/11/2019 - 16:11

Homilie papeže Františka při mši v tokijské sportovní hale 25. listopadu, Japonsko.

Opravdový mír může být pouze odzbrojený

Ne, 24/11/2019 - 14:59

Promluva papeže Františka u Mírového pomníku v Hirošimě, Japonsko.

Nemlčet a nezesměšňovat, nýbrž prorokovat království pravdy a milosti

Ne, 24/11/2019 - 11:40

Homilie papeže Františka při mši ze slavnosti Ježíše Krista Krále, Nagasaki.

Přicházím, abych se modlil, utvrzoval a nechal se utvrdit vírou mučedníků

Ne, 24/11/2019 - 11:40

Papež František před mariánskou modlitbou Anděl Páně, 24. listopadu, u Památníku mučedníků Nishizaka Hill v Nagasaki.

Jaderné zbraně nechrání národní ani mezinárodní bezpečnost

Ne, 24/11/2019 - 11:40

Promluva papeže Františka u Mírového památníku, Atomic Bomb Hypocenter - Nagasaki.

Chránit život a hlásat evangelium je jediné poslání

So, 23/11/2019 - 14:17

Papež František na setkání s japonskými biskupy, Tokyo.

Misie není jen hlásání evangelia, nýbrž také osvojování si víry v ně

Pá, 22/11/2019 - 15:52

Promluva papeže Františka na setkání s biskupy Thajska a zemí jihovýchodní Asie, Bangkok.

Žádný region či sektor lidské rodiny nelze chápat jako cizí či imunní vůči druhým

Pá, 22/11/2019 - 15:52

Promluva papeže Františka na mezináboženském setkání, Chulalongkornova univerzita v Bangkoku.

Naše radost a důvěra pramení ze skutečnosti, že po nás touží Bůh

Pá, 22/11/2019 - 15:52

Homilie papeže Františka při mši s mládeží v Bangkoku, Thajsko.

Stránky