Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 9 min 54 sek zpět

O přikázáních - Lhostejnost zabíjí

St, 17/10/2018 - 14:21

Chtěl bych dnes pokračovat v katechezi o pátém přikázání desatera „Nezabiješ“. Zdůraznili jsme již, jak toto přikázání vyjevuje vzácnost, posvátnost a nezcizitelnost lidského života v Božích očích. Nikdo nemůže pohrdat životem druhého ani svým vlastním. Člověk totiž v sobě nese Boží obraz a je předmětem jeho nekonečné lásky, bez ohledu na situaci, v níž byl povolán k bytí.

Pravda nás osvobodí

Út, 16/10/2018 - 20:12

„Pravda vás osvobodí“ – odpověděl kdysi papež Jan Pavel II. na otázku, jakou větu by zachoval, kdyby mělo lidstvo přijít o Bibli. Na dnešní den připadá 40. výročí jeho volby a sluší se tedy připomenout základní kameny jeho učení. Italský měsíčník Il Timone se tohoto nesnadného úkolu zhostil a vyšel přitom z úsudku emeritního papeže Benedikta XVI., který v roce 2014 označil za základní dokumenty magisteria Jana Pavla II. pět encyklik: Redemptor hominis z roku 1979, Redeptoris missio z roku 1990, Veritatis splendor z roku 1993, Evangelium vitae z roku 1995 a Fides et ratio z roku 1998.

 

Ježíš je radikální. Dává všechno a žádá všechno.

Ne, 14/10/2018 - 18:09

Homilie papeže Františka při kanonizační liturgii 14. října, nám. sv. Petra.

O přikázáních - Nezabiješ

St, 10/10/2018 - 14:32
Dnešní katecheze je věnována pátému přikázání: Nezabiješ. Jsme už v druhé části Desatera, která se týká vztahů k bližnímu; a toto přikázání se svou stručnou a rozhodnou formulací vypíná jako obranná hradba základní hodnoty mezilidských vztahů, totiž hodnoty života.

Maria, málomluvná Matka

Út, 09/10/2018 - 16:31
Právě před rokem římský biskup komentoval v rozhovoru s italským knězem Marcem Pozzou modlitbu Páně; dnes Vatikánské nakladatelství (ve spolupráci s italskou mediální skupinou Rizzoli) vydává nové knižní interwiev ve stejném obsazení, tentokrát nad mariánskou modlitbou Zdrávas Maria. Přinášíme vám výňatky z knihy tak, jak je otiskl deník L´Osservatore Romano (8.-9.10.2018).

Manželský svazek je udržován láskou, jež má oporu v milosti

Ne, 07/10/2018 - 21:19
Papež František před mariánskou modlitbou 7. října, nám. sv. Petra.

Proč modlitba ke svatému archanděli Michaelovi?

Ne, 07/10/2018 - 21:19
Papež František požádal všechny katolíky, aby se během mariánského měsíce října modlili denně nejen růženec, ale připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a exorcismus Svatý Michaeli, archanděli braň nás v boji, a to na ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné. Jaký je původ této druhé, podstatně mladší modlitby.

Pravá moc slouží, jinak je sobectvím

Ne, 07/10/2018 - 14:48
Promluva papeže Františka na setkání s mládeží a synodními otci v aule Pavla VI.

Můžeme růst pouze dialogem

St, 03/10/2018 - 22:33
Promluva papeže Františka na úvodním zasedání biskupské synody o mládeži.

Duch ať nám daruje milost snít a doufat

St, 03/10/2018 - 13:25

Homilie papeže Františka při zahajovací mši biskupské synody o mládeži 3. října, nám. sv. Petra.

Velká Boží svoboda je výzvou ke změně našich vztahů

Ne, 30/09/2018 - 22:13
Evangelium této neděle (srov. Mk 9,38-43.45.47-48) nám podává jednu z oněch velice poučných podrobností ze života Ježíše a jeho učedníků. Ti jednou spatřili někoho, jak vyhání zlé duchy v Ježíšově jménu, a chtěli mu v tom zabránit.

Ateisté konvertují i dnes

Ne, 30/09/2018 - 22:13
Leader australské Labour Party, Bill Hayden, přijal svátost křtu. Bývalý generální guvernér Austrálie (1989-1996) a celoživotní ateista se ve svých 85 letech letos, 9. září, rozhodnul k zásadnímu kroku.

Poselství papeže Františka čínským katolíkům a všeobecné církvi

St, 26/09/2018 - 19:07
Plné znění listu, který papež František dnes adresoval čínským katolíkům a všeobecné církvi.

V případech pedofilie jsem nikdy neudělil milost

St, 26/09/2018 - 19:07
Vatikán. „Lidé očekávají, že je budeme informovat o této cestě, což musíme respektovat. Otázky k jiným tématům zodpovím až na závěr“, vymezil papež František průběh tiskové konference, která se konala během zpátečního letu z apoštolské cesty do Pobaltí. První dotaz proto kladla novinářka jedné z hostitelských zemí – Litvy.

Věřit znamená vzít na vědomí, že Bůh je živý a má nás rád

Út, 25/09/2018 - 21:01

Homilie papeže Františka při mši svaté na Náměstí Svobody v Tallinnu, Estonsko.

Nezaměňovat povolání a podnikání!

Út, 25/09/2018 - 14:52

Promluva papeže Františka na setkání s kněžími, řeholnicemi a seminaristy, katedrála v Kaunausu - Litva.

Blahobyt není vždy synonymem dobrého života

Út, 25/09/2018 - 14:52

Promluva papeže Františka na setkání se státními a občanskými představiteli, Tallinn - Estonsko.

Maria nám dává svou pokoru, díky níž se přizpůsobíme jakékoli době

Po, 24/09/2018 - 20:34

Homilie papeže Františka při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, Aglona - Lotyšsko

 

Pán nám dává sílu, abychom z každé doby činili příležitost ke smíření

Po, 24/09/2018 - 20:34

Promluva papeže Františka na ekumenické bohoslužbě v evangelickém dómu, Riga - Lotyšsko.

Stránky