2. společenství mládeže SoŠko

Včera, 9. října 2010, jsme v Domově svaté Zdislavy v Předbořicích měly větší děti na společenství, s pracovním názvem SoŠko. Jednou za měsíc mají děti možnost strávit ve školce a s námi skoro celou sobotu.

Není nutné se zúčastnit programu celého, lze přijít i odejít podle zájmu a potřeby. Začínáme v 10:00 volnou hrou. Po 11 hodině je mše svatá pro děti s otcem Řehořem, pak společný oběd. Určitě by vás zajímalo, co bylo v kázání:...Jeden misionář byl poslán na misie do Papui nové Quinei. PřipravovalVerča si užívá toho, že se na chvíli stává středem světa se důkladně. Při příchodu k domorodcům narazil na problém. V jejich jazyce neměli výraz pro slovo víra. Nevěděl si s tím rady. Až mu pomohli sami domorodci. Ptali se ho, jestli Ježíše viděl. Řekl, že ne. A přesto říkáš, že ho znáš? Jak ho tedy vidíš? Srdcem? Misionář pochopil, že to je ono. Věřit znamená vidět srdcem...

Přede mší i po ní si děti mohly zazpívat ukazovací písničku Kdo stvořil... Nejvíc je bavili dupající sloni Smile ... Po obědě si mohou děti hrát. Vždy máme na odpoledne připravené něco k tvoření a nějakou meditaci podle bavorské náboženské pedagogiky. Tentokrát jsme malovali na porcelánové hrnečky a probírali stvoření světa. Když jsme se snažili zrekonstruovat příběh stvoření, nemělo to chybu... Jeník na hvězdnou oblohu vytvořil dokonce i mléčnou dráhu. Moře oplývalo všemi možnými i nemožnými živočichy, na zemi ve stromech vytvořili i hnízda s ptáky, Jenda též udělal skvělou gorilu...Zvířaty se to pak hemžilo v oblacích i na zemi. Kdo chtěl, mohl se projít po hvězdné obloze nebo v oblacích, mořem i zemí. Někteří se v této situaci nechali i vyfotit Smile. Ukončení bylo v 17:00. Děti, rodiče i my jsme byli se setkáním spokojeni.

S. Kateřina