František Paukner

František S. Paukner, narozený 24. prosince 1877, berní ředitel a dlouholetý redaktor Věstníku ministerstva financí, vydavatel a redaktor Berního úředníka, Berního a daňového rádce. Byl redaktorem Milevského kraje a dopisovatelem četných deníků i odborných listů. Svému kraji věnoval řadu povídek pod názvem Pod Zvíkovem na zápraží. Dále napsal divadelní hry Ve volném vzduchu a Oběti, povídky Zmařené duše, Z úhoru a suchopáru, Náhody a nehody, V poutech otroctví, Za pravdu a právo, Linka a její život a řadu knih i odborných pojednání o daních, dávakách o úřednících atd. Byl druhým předsedou Milevského krajského spolku a jeho okolí v Praze od roku 1930 do roku 193. Zemřel v Praze 9. září 1937.

(kdyby někdo měl fotografii, přivítáme...)

Články: