Zápis z jednání farní rady dne 8. dubna 2016

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo pravidelné zasedání farní a ekonomické rady farnosti Kovářov. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a přítomni byli: Luboš Bolek, Jaroslav Kahoun, František Krejčí, Marie Wudiová, Marie Robová, Ludmila Zajíčková, Jiří Soukup, Petr Marešovský, Řehoř J. Žáček, který jednání vedl.

  1. Stav financí: na účtě je v současné době 155 tis., v pokladně asi 45 tis, celkem zhruba 200 tis.
  2. Od posledního zasedání byly pořízeny nové koberce do kostela. Někteří farníci je hodnotí jako méně estetické, než předchozí úprava, což bylo vztato na vědomí.
  3. Na základě žádosti správce farnosti schválila Obec Kovářov příspěvek ve výši 60 tis. na rekonstrukci střechy na faře. Obec Hrazany nám poskytla na tento účel 10 tis. Kč. Obě částky jsme přijali s vděčností.
  4. Dále správce farnosti seznámil radu s tím, že je na Biskupství podána žádost o povolení opravy střechy fary, na vyřízení se dosud čeká. Je předjednaná půjčka od farnosti Hodušín ve výši 50 tis. Kč na dofinancování opravy střechy.
  5. Dále správce farnosti seznámil radu s výsledky jednání s panem starostou Pavlem Hrochem o možnosti vyčištění okapových žlabů na kostele v Kovářově. Zatím budeme hledat možnosti, jak to udělat. Dále by bylo vhodné opravit odpadnutý kus omítky fabionu. Zhodnocení asi až poté, co se tam někdo dostane, aby prozkoumal, jak je na tom zdivo.
  6. Dále pan Bolek seznámil radu s výsledkem pozvání pana kardinála Vlka. Protože nemohl, pokusíme se ho pozvat znovu.

Konec jednání byl v 19:45. 

Zapsal Řehoř J. Žáček.