Slavnost Těla a Krve Páně

Všechna čtení určitým způsobem souvisí s eucharistií:

1. čtení:

Melchizedech (= král spravedlnosti), je králem Šálemu (pokojný), obětuje chléb a víno = předobraz eucharistie a žehná Abrámovi ve jménu nejvyššího Boha. -> je to předobraz Ježíše Krista.

2. čtení:

Je to nejstarší zpráva o ustanovení eucharistie v Novém zákoně, pochází z let 50/51 a už tehdy Pavel dosvědčuje, že jim předává to, co sám přijal. -> eucharistii první křesťané slavili ihned po Ježíšově odchodu.

Evangelium:

Vy jim dejte jíst! Paradoxní Ježíšův příkaz. Apoštolové nemají, co by lidu nabídli, aby se mohli nasytit. Nakonec nabídnou Ježíšovi nedostatečné množství chleba a ryb a on jim to vrací do rukou, aby to předkládali lidem a nakonec se ukázalo, že se všichni nasytili a ještě zbylo 12 košů kousků zbytků chleba.

Předobraz eucharistie = my Ježíšovi dáme své maličké dary, on to promění a vrací nám to jako pokrm schopný nás nasytit. Podobně i my jako církev nedokážeme nasytit početné zástupy lidí mající hlad, nemáme jim co nabídnout. Přesto jsme posláni je nasytit. Toto evangelium nám dává návod, jak to dělat. Ježíš nás neopustí, v eucharistii zůstává s námi stále a zůstane až do konce světa.

Eucharistie je, stručně řečeno, proměňující moc Ježíšovy lásky trvale přítomná v jeho církvi. 

Články: