Letní tábor – 7. den

7. den – „Každý putující přijímá moudré rady“

Toto byl poslední den tábora. Přesto jsme nevynechali růženec, kterého se překvapivě zúčastnilo i dost zájemců, přestože předešlou noc toho moc nenaspali. Opět se ukázalo, že osazenstvo tábora jsou borci. Po mši svaté jsme ještě delší dobu zůstali v kostele a zpívali zpěvy, které se nám líbily již v průběhu tábora. Nakonec padlo rozhodnutí, že si zazpíváme i venku, v rámci evangelizace Bernartic. A jak jsme řekli, tak jsme i udělali… Nejdříve jsme zpívali poněkud nesměle na rohu fary, ale nakonec padlo rozhodnutí nebát se a popošli jsme přímo před faru na schodiště. Pro množství kolemjdoucích i usedlíků jsme byli atrakce, která jim zpestřila den. Někteří nás sledovali z poza zavřeného okna za záclonou… Někteří to i kladně hodnotili, i za to díky Pánu Bohu. Po hodině zpívání se však již projevil hlad a proto jsme šli snídat. Snídaně byla tentokrát o hodinu později, ve čtvrt na deset.

Tím pádem byl později i další dopolední program, který jsme již museli pozměnit, protože na tance již nezbyl čas. Na programu byla tedy již od večera slíbená soutěž, kdo měl větší postřeh při sledování filmu Misie. Sestra Kateřina si připravila třicet otázek, za každou z nich se dal získat jeden bod. Výsledek byl následující: Vyhráli Blonďáci se ziskem neuvěřitelných 24 bodů. Další bodové skóre bylo velice těsné. Kecky získaly 19,5 bodů, Sluníčka 19 bodů a Gumítci 18 bodů.

Následovala pak závěrečná bilance celého tábora a vyhlášení celotáborové soutěže. Poslední body byly získány, započítána byla účast na ranním růženci. Závěrečné skóre pak bylo následující:

1. místo: Sluníčka – 194 bodů
2. místo: Gumítci – 190 bodů
3. místo: Blonďáci – 189 bodů
4. místo: Kecky – 175,5 bodů

Blahopřejeme!!!

Každý dostal, myslím si, že hodnotné ceny a pak následoval oběd. Po obědě se pak balilo a uklízelo a rozjíždělo domů. Zbytek odpoledne jsme pak se s. Kateřinou strávili v umývání a úklidu fary, abychom ji zanechali, pokud možno, ještě v hezčím stavu, než jsme ji přebírali…

Pánu Bohu buď především díky, že se nám všem tábor líbil, že všechno dopadlo hladce a troufám si říct, že každý z nás jsme si z Bernartic odvezli pěkné zážitky a mnoho jiných darů. Už se těšíme na další setkání, které jsme si předběžně domluvili na 27. – 30. říjen…

Sepsal o. Řehoř, doplnila s. Kateřina

Vstup do fotogalerie:  Vstup do fotogalerie