Tábor Přebomilu 2011 – Bernartice

Při květnovém Přebomilu zazněly toužebné hlasy po táboře. To by bylo fajn, kdyby se takový letní tábor podařilo uspořádat. A nebo: Aspoň na čtyři dny… Z pořádání tábora jsem měl obavy tak veliké, že jsem se do jeho realizace vůbec nechtěl pouštět a napevno jsem se rozhodl ho nedělat.

Symbolika tábora je na této fotce velice krásně vystižena Ale touha dětí a také přání rodičů s jejich nabídkou pomoci bylo to, co nakonec rozhodlo. Velikou pomocí bylo také to, že se podařilo s matkou Editou dohodnout vyčlenění sestry Kateřiny na tábor. Tak to už bylo napůl vyhráno. Následovalo několik setkání a množství mailů a postupně se začal rodit náš tábor. Jakou bude mít hlavní myšlenku? Tuto otázku jsem předložil Pánu a čekal, co mi odpoví. Při jedné cestě na kole jsem tu odpověď zaslechl: život je cesta. Jak to ladilo s mou cestou, kterou jsem právě konal! A pak už to šlo: co všechno musí člověk dělat pro své putování, jak zůstat putujícím, co patří k povinné výbavě putujícího? Takto se postupně začala rodit témata na jednotlivé dny. Ale jak tato témata zpracovat? Nebýt sestry Kateřiny, ale i sestry Pavlíny, která také hodně poradila, tak by to určitě nebylo takové, jaké to nakonec bylo. Otec Zdík nabídl možnost kontaktovat kamaráda Milana Líbala, který umí postavit velice zajímavé lanové překážky. Ano, to by se hodilo… Ale co budeme jíst? Hlavně, co obědvat? Na jednom setkání s rodiči ve školce v Předbořicích jsme se uradili, že rodiče jsou ochotní nám jezdit vařit každý den. No super! A hned došlo k rozdělení dnů a vytvoření jídelníčku:

pondělí paní Jitka Pecková pečené kuře
úterý paní Anička Jarolímková čína s rýží
středa paní Lída Jarolímková řízky na výlet
čtvrtek manželé Martina a Petr Marešovští těstoviny s mletým masem
pátek paní Jarka Procházková koprovka s knedlíkem
sobota paní Máša Wudiová guláš

Tak to by bylo. Tak jsem rozeslal přihlášky, na web umístil pozvánku a s napětím čekal, kolik se přihlásí účastníků… A opravdu se přihlášky začaly scházet a počet rostl a rostl, až dorostl k číslu 21! Ty jo, tolik jsem teda nečekal…

V Bernarticích je moc hezkyNa začátku července následovala obhlídka terénu v Bernarticích. Fara je dost veliká, takže se tam vejdeme. A začalo se namýšlet, na čem se bude spát, jak se bude vařit, zdali budeme mít kapli atd. Ve faře probíhají stavební práce, dostáváme příslib, že kuchyně bude do tábora funkční… Bohužel se to nepovedlo, á propos, nepovedlo se to dodnes… Držme palce, je to opravdu nečekaně hodně práce… Budeme tedy vařit na plotně v kuchyňce nahoře. No nic, nenecháme se odradit.

Téma tábora a témata jednotlivých dníA to už se blíží den D, sobota 13. srpna. Přijíždí sestra Kateřina s Tomášem. Sláva, už to začíná být radostné. Odpoledne jedeme do Makra na velký nákup potravin, poznávám, že Tomáš je výborný kluk, s kterým je legrace, který však také dokáže pomoct a poradit. V neděli pak ještě absolvovat obvyklé kolečko mší svatých a odpoledne odjíždím do Bernartic. Za nedlouho už je tam i sestra Kateřina s Tomem. A začínáme vše připravovat, mezitím už přijíždějí první z našeho tábora. Čeká nás spousta práce, připravujeme faru k obývání, rodiče pomáhají. Díky Soukupovi, Krejčovi...

Tím začíná náš tábor, večeří v 18 hodin. Ale o tom už podrobně následující články:

První den, příjezd na faru a ubytování.

Druhý den, Kdo chce jít, musí mít proč. Z odpoledního programu máme videa.

Třetí den, Kdo chce jít, musí překonávat překážky.

Čtvrtý den, Každý putující potřebuje oči otevřené, znalosti a šikovnost.

Pátý den, Chci-li jít, musím načerpat sílu.

Šestý den, Každý putující je schopen poučit se ze svých chyb.

Sedmý den, Každý putující přijímá moudré rady.

Tábor už je dnes minulostí, zapadl do historie času, ale zůstal v našich srdcích. Věřím, že pro všechny Rozdělení družstev a bodováníznamenal prohloubení vzájemných vztahů, mnohá obdarování, krásné chvíle a vzpomínky. Sám za sebe mohu říct, že ano a také se přiznám, že mi bylo po odjezdu táborníků po nich smutno. Budeme se tedy těšit, dá-li Pán Bůh na příští pokračování. Ať už na faře v Kovářově nebo pak zase v létě na některém z příštích táborů. Bude to možné? Dá-li Pán ano. Proto sepněme ruce a prosme. To, co se zdá být nepřekonatelné se s Boží pomocí překoná, co se zdá být těžké se s Ním nadlehčí, co se zdá být pro mě nedosažitelné, se s Ním stane možným. Bohu za vše díky a také i vám všem! Chci toto poděkování vyjádřit všem, zejména sestře Kateřině i Pavlíně a všem rodičům, kteří pomohli a také vám, kteří jste na tábor přijeli a byli jste skvělí.

o. Řehoř.
za fotky děkuji sestře Kateřině