TVÉ SLOVO MI DÁVÁ ŽIVOT (Žl 119)

Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.

Od neděle 6. září 2020

  Předbořice Kovářov Kostelec Lašovice Klučenice
Pondělí          
Úterý          
Středa 18.00       17.00
Čtvrtek   17.00      
Pátek   18.00   17.00  
Sobota 17.00   18.00    
Neděle  

11.00

  8.00 9.30

První sobota v měsíci: Pechova Lhota v 16.00 hod. (do 6. září 2020 v 18.00 hod.)

Do 5. září 2020

  Předbořice Kovářov Kostelec Lašovice Klučenice
Pondělí          
Úterý          
Středa 18.00       17.00
Čtvrtek   18.00      
Pátek   18.00   17.00  
Sobota   8.00      
Neděle lichý týden 9.30

8.00 

    11.00
Neděle sudý týden   8.00 11.00 9.30  

 

Pro bohoslužby v ostatních farnostech můžete navštívit web bohosluzby.cirkev.cz

Zahrádka u Petrovic se nachází asi 2,5 km východně od Předbořic. Jinak se také nazývala Zahrádka Mladotova, leží v okrese Sedlčany již na území Středočeského kraje.

Své jméno získala ves od vladyků, kteří zde založili statek a tvrz a psali se Zahrádečtí ze Zahrádky. V erbu měli orlici. První známí toho rodu byli bratři Vojslav a Diviš, záznam je z roku 1365. Vojslav prodal roku 1373 jistý plat milevskému klášteru a spolu s Divišem jim také náležel jeden hlas při ustanovování faráře v Předbořicích. Po roce 1413 se již Diviš ani Vojslav v Zahrádce nepřipomínají.

Obec Radešín leží pod tzv. Radejskou horou, která se tyčí za obcí do výšky 576 m. Podle dávných pověstí se na této hoře konávaly za pohanských dob oběti, protože platívala za horu posvátnou. Na jižní straně je tedy obec Radešín, neboli Radejšín, jak dokládá prastará historie této obce.

Stránky