Od nejnovějších...

Ve dnech 14.–19. srpna jsme se s mládeží ze skupiny PřeBoMil zúčastnili Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Setkání začínalo 14. srpna večer, úvodním setkáním s modlitbou nešpor. Další dny nabídly mnoho zajímavého, bohoslužby, modlitební setkání, sportovní aktivity, workshopy všeho možného druhu a hlavně mnoho příležitostí k vzájemným setkáním a sdílením.

Šestý den tábora začal netradičně. Budíček byl ve znamení další hry – Polní nemocnice. Všichni byli vytaženi ze spacáků křikem, že se událo bombardování, že jsme všichni nemocnice, ať se všichni shromáždí na chodbě a tam dostanou další pokyny.

Stránky