Od nejnovějších...

Zveme vás v sobotu 1. prosince do Předbořic na setkání, které bude spojenou s mikulášskou nadílkou, prodejní výstavou adventních věnců a posezením u svařáku. Akce začíná v 16 hodin

v místním kostele mší svatou, po níž bude následovat mikulášská nadílka. Z Pozvánka na mikulášskoukostela se přesuneme na faru (do Domova svaté Zdislavy), kde se můžete těšit na výborné svařené víno a prodejní výstavu adventních věnců na stůl nebo dveře vyrobených maminkami a dětmi.

Pokud byžete si jej případně dopředu objednat.

Výtěžek z prodeje bude použit na provoz Domova svaté Zdislavy.

 

Zvu všechny na 10. setkání PřeBoMilu na faru do Kovářova. Začátek je v pátek 30. listopadu v 15 hodin a konec v neděli 2. prosince odpoledne. Tématem našeho setkání bude zejména druhé přikázání Desatera, ale nejen to.

Těšit se můžete však i na hry, společné setkání, tvoření a účast na besídce. 2. přikázání DesateraSetkání bude kratší od pátku do neděle, proto do něj musíme vtěsnat program o něco hustěji. Uvidíme, jak se nám to podaří. Další výjimkou je to, že si při tomto setkání budeme vařit sami. Proto bych chtěl oslovit ty, kdo vařit umějí, aby mi dali vědět, jakou dovednost umí nabídnout, abychom zkoordinovali tvorbu jídelníčku.

Program:

Pátek

15.00 příjezd, ubytování, přizpůsobení fary, příprava tvoření na druhý den...
17.00 mše svatá
18.00 večeře
19.30 vstupní bilance, zamyšlení nad tématem 2. přikázání
21.00 promítání filmu o Žďáru, tak na 50 minut :-), horká novinka..., případně možnost společných aktivit (her)
22.30 spánek

Sobota:

7.00 ranní růženec a modlitba do nového dne, ranní slovo
8.00 snídaně
9.00 společné zamyšlení na téma křesťanské chození
10.00 společné tvoření a příprava oběda
12.00 pokud se povede, tak oběd
13.30 společná aktivita (hra apod. bude upřesněno...)
14.30 odchod do Předbořic
16.00 účast na kulturním programu v Předbořicích (mše svatá, mikulášská, popovídání a pro starší 18-ti let možnost svařáku...)
19.00 návrat zpět za tmy přes Hostín a Hůrka
21.00 společná bilance a zakončení liturgického roku, poděkování

Neděle:

6.30 možnost růžence, po něm volný program se snídaní
9.30 mše svatá, pak příprava oběda
12.00 oběd
po obědě společné focení, loučení a úklid fary 

Již tradičně budu rád, pokud se mi přihlášky budou scházet pokud možno včas, spolu s nabídkou na kuchařské práce. Přihlášku můžete provést nejsnadněji přes facebook.

Kdo přijede Kdo nepřijede

Jenda Pecka
Anička Otrubová
Lída Rozhoňová
Peťa Wudi
Marky Wudiová
Bětka Pecková
Vašek Wudi
Anička Jarolímková
Verča Jarolímková
Pepa Fořt
Kuba Fořt
Štěpán Jarolímek
Marek Schmeller
(jen sobota) 

 Anežka Balabánová
Katka Balabánová
Káťa Kotápišová
Vojta Otruba
Bára Otrubová
Marťa Soukupová
Jirka Soukup
Terka Kahounová
Hanka Dvořáková
Adéla Kubíčková
Pavel Soukup
Maruška Soukupová
Pája Krejčová 

Vezměte si s sebou: hlavně teplé oblečení na spaní i na ven, podle počasí (i pláštěnku, pokud bude předpověď špatná), nůžky a pokud máte pastelky, psací potřeby, dobrou náladu, nápady pro zlepšení společného programu, 50 Kč na den...

Těším se na setkání! 

Řehoř.

V sobotu 20. října se nás většina účastnila Setkání mládeže příbramského vikariátu v Krásné Hoře nad Vltavou. Tato akce navazovala na Celostátní mládeže ve Žďáru svým mottem: Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...

Vstup do fotogalerieNa místo jsme se dopravili různě, buď auty nebo autobusem. Čekal nás bohatý program, který začínal o deváté hodině a končil mší svatou v 18 hodin.

Program setkání je vyvěšen na jeho webu a fotografie ze setkání si můžete prohlédnout po kliknutí na fotografii v tomto článku...

Sepsal otec Řehoř

 

Dne 7. října v 15 hodin se v našem farním kostele Narození Panny Marie uskutečnil koncert, při kterém zazněly varhany, varhanní pozitiv v podání pana Jaroslava Tůmy, a housle v podání pana Bohuslava Matouška.

Vstup do fotogalerieCelé akci předcházelo ještě matiné na faře, které začalo krátce po poledni. Ve zhruba půlhodince zazněly rozličné skladby, které zahráli jednak pánové Tůma a Matoušek, ale i Kristýnka Matoušková.

Odpoledne v 15 hodin se pak v kostele sešlo asi 100 posluchačů, kteří vyslechli Vstup do fotogalerie asi hodinový koncert. Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné a jeho výtěžek 4 920 korun a 10 euro budou sloužit jakožto základ pro další etapu oprav našich kosteleckých varhan.

Děkujeme oběma pánům za to, že k nám přijeli a bez nároku na honorář nám skrze svůj um dali pocítit krásu hudby. Těšíme se na další podobně krásné odpoledne!

Program:

 • Johann Jacob Froberger (1616-1667): Suita in G "Auf die Mayerin" pro cembalo
 • Georg Friedrich Händel (1685-1759): Sonáta č. 4 D dur pro housle a cembalo
 • Affettuoso – Allegro- Larghetto – Allegro 
 • Johann Kaspar Kerll (1627-1693): Ciaccona in d pro varhany 
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750): Adagio ze Sonáty pro sólové housle
 • Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813): Tři fugy pro varhany
  Fuga d moll
  Fuga B dur
  Fuga C dur
 • Thommaso Vitali (1663 - 1745): Ciaccona g moll pro housle a varhany

Sepsal Řehoř J. Žáček

 

Přítomni: paní Marie Robová, Marie Wudiová, Ludmila Zajíčková, pan Petr Marešovský, Jiří Soukup, Luboš Bolek, František Krejčí, Řehoř J. Žáček

 • Byla opět projednávána střecha fary. Dostali jsme novou cenovou nabídku, která v současných cenách činí asi 220 tis. Kč, což už je pro nás dosažitelnější. Přesto bude dobré vyzkoušet pro zajištění dalších potřebných prostředků tyto zdroje: grant od JČ kraje, možnost půjčky od Biskupství, možnost benefičního koncertu, oslovit sponzory...
 • Farnost získala příspěvek od JČ kraje 40 tis. na opravu hřbitovní zdi v Předbořicích. Oprava je nyní před dokončením.
 • Byla vznesena prosba o zvážení možnosti výkladu určitých posvátných znamení užívaných v průběhu mše svaté např. při ohláškách.
 • V Předbořicích je přání podávat sv. přijímání vepředu a také vzadu. Kvůli tomu, že přistupování ke svatému přijímání je vzhledem k stísněným prostorovým možnostem obtížné.

Konec jednání byl v 19.30.

Příští setkání farní rady bude zase 22. března 2013.

Zapsal Řehoř J. Žáček 

Naše setkání začalo večer 27. září večeří. Výjimečné bylo tím, že tentokrát jsme se postupně sjížděli, až nás nakonec v neděli bylo 25 a když ještě připočteme Terku Kahounovou, která se na nás přišla podívat v neděli po mši, tak 26! Tématem setkání bylo první přikázání Desatera.

Vstup do fotogaleriePrvní den jsme se zabývali předpokladem, tedy svobodou člověka. Snažili jsme se zamyslet nad tím, co svoboda je, a také jak ji smíme užívat. Uvědomovali jsme si, že svoboda naše se dotýká také svobody druhých a je třeba na to brát ohled. Závěrečná aktivita, která spočívala ve společném kreslení motýla, nám to měla dát zakusit. Pak již byla večerka. Kdo chtěl, mohl zůstat povídat, ale tak, aby nerušil ty, kteří chtěli spát. Což využili všichni, takže na ranním růženci pak nebyl nikdo.

Druhý den jsme pak začali tématem Desatera. Připomněli jsme si, kde se vzalo, a provedli srovnání s vazalskou smlouvou tehdejší doby; Desatero se Vstup do fotogalerie ukázalo být velmi podobné. Dále jsme pracovali rozděleni do čtyřech skupin a zkoumali moderní zákony a objevovali v nich principy, které jsou z Desatera převzaty. Následoval oběd, který nám uvařila paní Pecková; pochutnali jsme si na výtečných řízcích. Děkujeme! Ve 14 hodin nás pak navštívili manželé Hanka a Vojta Frýdlovi. Pozval jsem je, aby nám popovídali o ikonách a o tom, jak je využívat v modlitbě. Povídání bylo velmi poutavé, oba se výborně doplňovali svým originálním stylem. Přinesli nám ukázat několik reprodukcí ikon, knihy, které mohou pomoci s uvedením do modlitby s ikonami, a další ukázky v počítači… Děkujeme také! V 17 hodin jsme již byli připraveni na přesun do Milevska, kde jsme se zúčastnili hubertské mše svaté. S dovozem nám pomohli paní Jarolímková, Procházková a Rozhoňová a pan Soukup. Mši svatou měl pan opat Michael Pojezdný a naši kluci ministrovali. I když zpočátku váhali, nakonec rozhodnutí ke službě nelitovali. Po mši svaté jsme pak asi čtvrt hodiny čekali, než se setmí a mohl začít ohňostroj, který mnozí z nás v bilanci velice ocenili.

Sobotní ráno začalo opět růžencem. Tentokrát se nás již zúčastnilo docela dost, dokonce za námi přijela z Předbořic i sestra Pavlína. Hned po snídani pak Vstup do fotogalerie jsme se sešli k povídání o tématu Prvního přikázání Desatera. Pojmenovali jsme lidskou touhu po objevování a přetváření světa. Na příběhu Babylónské věže jsme si ukázali, že tato touha je velmi dobrá, pokud ovšem respektuje to, že nikdo z lidí není bohem a nepostaví si schody až do nebe, ale že každý člověk tu a tam dělá chyby. To jsme si připomněli na příkladu velkých neštěstí jako: potopení Titanicu, exploze raketoplánu Challenger, případu železničního neštěstí u vesničky Eschede či pádu letounu Concorde. Bůh nás nikdy netrestá za naši snahu jít výš a výše, objevovat nové neznámé světy, tyto nehody jsou však připomínkou naší omezenosti a omylnosti, našeho člověčenství. Budou nás na dobrodružné cestě vědy stále provázet… Na příběhu zjevení Božího jména v hořícím keři jsme si pak uvědomovali, skrze zkoumání možných významů tajemného Božího jména „Jsem, který jsem“, že Bůh nás v tomto našem hledání provází jako ten, kdo je při nás, kdo je připraven nás vždy zachránit, kdo je však vždycky větší a jiný než my a naše představy o Něm, kdo nakonec na sebe bere tvář trpícího Služebníka Ježíše. Respektování tajemství Boha při našem hledání a objevování chrání naši svobodu a pomáhá nás uchovat pokoru při hledání stále větších a novějších objevů. První přikázání je tedy cesta ochrany a růstu naší svobody v tom největším, co dělá člověka člověkem: touze po něčem a někom větším… Zbytek dopoledne jsme věnovali práci: většina zůstala v Kovářově a pomáhala na zahradě se sečením trávy a přípravou zahrady na zimu, pak nám pan Míra Procházka dovezl fůru dříví, tak jsme ji seřezali a uskladnili ve sklepě a holky mezitím vařily oběd, umývaly sklenice, které jsme chtěli věnovat sestrám do Předbořic, Anička pomohla s úklidem sklepa. Další část dobrovolníků pak odjela do Předbořic pomoci s likvidací dobročinného bazaru z akce 3v1, další část přehazovala kompost a pomáhala s úklidem ve školce… Po výtečném obědě (špagety se sýrem a masovou omáčkou) jsme již plánovali odpolední přesun do Dobrošova, kde se konala pouť ke svatému Václavovi. Začátek cesty jsme strávili hrami Na ducha a hrou Na přepady, zbytek cesty už jsme pak šli. Bohužel nám již od začátku začalo trochu pršet, což se v průběhu cesty změnilo v jemný, ale zato vytrvalý déšť. Takže mnozí dorazili promočení, ale hlavním problémem bylo to, že tři z nás si udělali zacházku přes Petrovice a Mašov, takže je bylo třeba dopravit do Dobrošova autem. Díky za to patří, jako již tolikrát, paní Wudiové… Mše svatá probíhala v kapličce, kterou jsme přeplnili, myslím, že pojala 26 účastníků, což byl rozhodně rekord z posledních let… Po návratu pak byla vděčně přijatá večeře, sušení a závěrečná bilance.

V neděli pak nás přede mší svatou opustila Markéta Dvořáková a po mši svaté se na nás přišla podívat Terka Kahounová. Setkání ji tak povzbudilo, že přislíbila účast na příštím PřeBoMilu, který je naplánován na víkend 30. listopadu až 2. prosince. Myslím, že se už teď všichni těšíme.

Sepsal otec Řehoř.

Seznam účastníků:

Markéta Dvořáková, Marťa Soukupová, Anička Jarolímková, Pepa Fořt, Dáda Procházková, Bára Otrubová, Anička Otrubová, Vojta Otruba, Mirek Procházka, Kuba Fořt, Bětka Pecková, Honza Pecka, Maruška Soukupová, Verča Jarolímková, Petr Wudi, Marky Wudiová, Vašek Wudi, Lída Rozhoňová, Míša Soukupová, Pavel Soukup, Marek Schmeller, Michal Krejča, Štěpán Jarolímek, Terka Jirsová.

Trasa sobotního pochodu: 

Trasa sobotního pochodu 

Videa:

Rytířský souboj Jendy a Vojty :-)

Hra Ha

Hra Na ducha

Hledání ducha

Hra Přepady

Petrova oprava záchodu

 

Dne 7. října v 15 hodin se v kostele Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou uskuteční koncert vážné hudby. Účinkují pan Jaroslav Tůma na varhany a cembalo a pan Bohuslav Matoušek na housle. 

Pozvánka na koncert podzim 2012Na programu bude hudba starých mistrů. Výtěžek ze vstupného bude věnován na další etapu oprav kosteleckých varhan. Pořadatelem koncertu je Římskokatolická farnost Kostelec nad Vltavou.

Všichni jste srdečně zváni! 

 

Díky milé aktivitě pana Holana z Řenkova, vznikla na horní části vsi směrem k Vladyčínu zvonička. Podle jeho slov zde původně zvonička stála, ale časem schátrala, zvon prý někdo u sebe ukryl před rekvizicí,

Vstup do fotogaleriea tím také nenávratně zmizel. Pan Holan tedy na původním místě vytvořil zvoničku novou, z dubového dřeva a osadil ji skutečným zvonem. V neděli 23. září jsem tuto zvoničku požehnal. K této události se sešlo odhadem 30 či 40 lidí. Na závěr obřadu nám pan Holan popovídal o historii zvoničky a také jak ji vyráběl. Hospodyně k této události připravily i pohoštění, takže vcelku krátký obřad vyústil v pěkné setkání a sousedské popovídání.

Sepsal Řehoř J. Žáček.

   

Stránky